Specialist in hondengedrag
Kamer van koophandel: 57273073
Rabo NL67RABO0340109270
Opvoedcentrum Bathmen: Looënkweg 4
Hondenschool  Deventer: Molbergsweg 1
- Menu -
Definities socialiseren, opvoeden en trainen!

Socialiseren:

Socialiseren staat voor de ontwikkeling van sociaal gedrag ten opzichte van de situatie of de omgeving. Socialiseren is niet een kwestie van blootstellen of wennen aan situaties.  Begeleiding hierin is van cruciaal belang. Negatieve ervaringen moeten voorkomen worden! Sociaal gedrag is iets wat zich alleen kan ontwikkelen, wanneer er in de belevenis van de hond prettige of neutrale ervaringen plaatsvinden.

Goede socialisatie zorgt voor stabiel gedrag!


Opvoeden:


Opvoeding is een proces waarin de hond wordt gevormd naar de normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. Honden hebben behoefte aan orde, structuur en regels.  Wie bij het begin van de opvoeding de juiste regels stelt en die regels goed handhaaft, voorkomt tal van problemen op termijn. 

Goede opvoeding zorgt voor rust en orde!

Trainen:

Door middel van training kun je een hond oefeningen  (kunstjes) aanleren. In het geval van honden kun je deze leren zitten, liggen, een pootje laten geven en door een hoepel laten springen. 

Goede training zorgt ervoor dat een hond oefeningen gaat beheersen!