- Menu -
Informatie hoog-risico honden
 
Kamer van koophandel: 57273073
Hondenschool Bathmen: Looënkweg 4
Hondenschool  Deventer: Molbergsweg 1
De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is een onafhankelijke raad van deskundigen die de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd en onge­vraagd adviseert over multidisciplinaire vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn inclusief diergezondheid.

In juni 2016 heeft de staatssecretaris de RDA om advies gevraagd om bijtincidenten met honden te onderzoeken. De uitslag van het onderzoek en het advies kunt u hier lezen.

 
 
 
Landelijk en lokaal beleid

Het advies van de RDA heeft veel stof doen opwaaien. De overheid heeft tot nu toe (nog) geen definitieve landelijke maatregelen aangekondigd. Er is vanaf 2019 een lokaal beleid voor honden-eigenaren in de gemeente Deventer opgesteld.

Specialist in hondengedrag