- Menu -
Telefoon: 06-24205503
Gedragstraining

Er zijn in Nederland bijna net zoveel problemen met honden als dat er honden zijn! Vaak wordt naar een oplossing van probleemgedrag van honden op internet gezocht of wordt dit met vrienden, familie, buren, fokkers of dierenartsen besproken. Iedereen probeert met goede bedoelingen adviezen te geven op basis van eigen mening en vaak minimale ervaring. Dit is waarschijnlijk de reden dat deze adviezen, theoretisch gezien een kern van waarheid bevatten, maar in de praktijk regelmatig een tegenstrijdige uitwerking hebben.

Waarom gedragstraining?

Je kunt een hond wel uit de natuur halen, maar de natuur niet uit de hond. Honden hebben een natuurlijk karakter (gedrag) waar je op de juiste manier aandacht aan moet besteden en mee om moet gaan. De meeste hondeneigenaren en hondenscholen maken in de opvoeding en training van honden geen verschil tussen gedrag en gehoorzaamheid, terwijl dit juist zo belangrijk is. Een goed luisterende hond gaat op commando zitten en liggen. Een hond die zich goed gedraagt bijt niet, blaft niet, trekt niet aan de lijn, en springt niet tegen visite op. Door middel van onze gedragstrainingen leren wij u volgens norm het onderscheid te maken tussen gedrag en gehoorzaamheid. U leert, weet en herkent waar een hond van nature behoefte aan heeft. Wie daar kennis van heeft, krijgt daar automatisch het respect van zijn viervoeter voor terug in de vorm van vele uren ontspannen wandelen en een fijn en zorgeloos gedrag in huis.

Onze gedragstrainingen bestaan uit een opvoedcursus,  aangelijnd wandelen en een cursus sociale huishond. Tijdens de cursusduur kunt u gebruik maken van ons telefonisch consult. Als uw hond in balans is kunt u dit bijhouden door middel van een opfriscursus.

Opvoedcursus

Veel hondeneigenaren geven hun hond in het begin veel te veel vrijheid in verkeerd gedrag en gaan dan pas roepen of commanderen wat er allemaal niet mag en niet kan. Dit proces wordt in onze opvoedcursus omgedraaid. Eerst regels en duidelijkheid geven. Bij het juiste gedrag laten we de teugels vieren en komt de ruimte en de vrijheid. Wie dat niet doet, zorgt er voor dat de hond in toenemende mate fouten maakt en dus steeds minder vrijheid krijgt. Bovendien wordt de hond steeds lastiger in de omgang. Wie bij het begin van de opvoeding goed begint, de juiste regels stelt en die regels goed handhaaft, voorkomt tal van problemen op termijn.  Door het volgen van onze opvoedcursus gaat uw hond uw eerder begrijpen en kunt u probleem gedrag voorkomen en oplossen.

De opvoedcursus is voor iedereen die een hond heeft of een hond in huis krijgt. U kunt ten alle tijden starten met deze training. Om u en uw hond de juiste aandacht te kunnen geven, bestaat de groep uit maximaal acht honden. Voordat u zich inschrijft, is het verstandig eerst zonder uw hond naar een les te komen kijken. U kunt dan onze training ervaren en alvast de benodigde informatie op doen. De kijkles is gratis. De kosten bedragen 99,80 euro voor 10 lessen.  (al onze prijzen zijn incl. 21% b.t.w.)
E-mail: info@r-cellarius.com
 
Kamer van koophandel: 57273073
Hondenschool Bathmen: Looënkweg 4
Hondenschool Deventer: Molbergsweg 1
Aangelijnd wandelen.

Wij begrijpen dat u uw hond graag los laat lopen, maar helaas is dit niet op alle plekken toegestaan. Dit betekent dat u een groot gedeelte van de wandeling uw hond aangelijnd moet houden. Uit ervaring blijkt dat het bij veel hondeneigenaren ergernis kan opwekken dat een hond zich dan niet op de juiste manier gedraagt. In sommige gevallen kan het zelfs voorkomen, dat u als hondeneigenaar het tijdstip van de wandelingen met  uw hond gaat aanpassen, om zo andere honden of bepaalde situaties te vermijden. Door dit vermijdingsgedrag wordt het probleem alleen maar groter. Aan de aangelijnde wandeling die wij wekelijks op zondagochtend om 10.30 uur in Bathmen organiseren, zoeken wij met meerdere honden veel dagelijkse situaties op. In alle gevallen waarin uw hond negatieve gedragsverandering vertoont, wordt u direct geholpen. Deze wandelingen zijn uitermate geschikt als u nog problemen tegenkomt tijdens een aangelijnde wandeling. Ook kunt u hieraan deelnemen om juist in de toekomst problemen te voorkomen.

Iedereen met een hond vanaf ongeveer zes maanden kan zich hiervoor inschrijven. U kunt zich per keer opgeven en zelf aangeven welke data u mee wilt lopen. De kosten voor een wandeling bedragen 10 euro. Locatie Bathmen.
Sociale huishond

Feitelijk halen we een hond uit zijn natuurlijke gedrag en uit zijn natuurlijke omgeving. We plaatsen hem midden in onze menselijke samenleving. Een sociale context. Met opa’s, oma’s, neefjes, nichtjes, buurtkonijnen en buurthonden. Ga daar als ‘sociale’ hond met een natuurlijk karakter maar even aanstaan. Tijdens de cursus sociale huishond besteden we veel aandacht aan dagelijkse maar ook seizoensgebonden situaties (vuurwerk). Wij zullen u en uw hond leren met al deze situaties om te gaan. De cursus sociale huishond wordt een aantal keren per jaar georganiseerd. U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden.
Opfriscursus

Het (her)opvoeden van een hond vergt veel tijd en energie. Veel mensen gaan pas weer met een hond trainen wanneer er opnieuw problemen zijn. Wanneer de stress wederom het huisgezin is binnen gedrongen. Dat is jammer. U kunt dit het beste voorkomen door eens per jaar een opfriscursus te volgen. De opfriscursus bestaat uit 5 wekelijkse lessen en u kunt op elk moment starten. De kosten bedragen 50 euro. Locatie Deventer.

NORM- Opfriscursus
Specialist in hondengedrag
Opvoedcursus betrouwbaarheid
Opvoedcursus wendbaarheid
Opvoedcursus volgzaamheid
Opvoedcursus gehoorzaamheid
NORM- Wandelen